Αρχεία

Στη ψηφιακή συλλογή των αρχείων απόκεινται χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα, επιστολές, αρχιτεκτονικά σχέδια, αποκόμματα εφημερίδων, χάρτες, κ.α. τεκμήρια τοπικού ενδιαφέροντος, στα οποία ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει πληροφορίες για πρόσωπα, τόπους αλλά και ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά γεγονότα.

Είδος τεκμηρίου
Τίτλος τεκμηρίου
Συγγραφέας / Δημιουργός
Έτος από έως
Τίτλος φακέλου
Τόπος έκδοσης / δημοσίευσης
Γλώσσα
Αποστολέας τεκμηρίου
Παραλήπτης τεκμηρίου
Προέλευση τεκμηρίου
Θέματα / λέξεις κλειδιά
Προσθέστε πεδία