Περιοδικά

Η ψηφιακή συλλογή περιοδικών περιλαμβάνει τίτλους με ιστορικό, λαογραφικό και φιλολογικό περιεχόμενο, που εκδόθηκαν στην Κρήτη.

Τίτλος περιοδικού
Εκδότης
Έτος από έως
Διευθυντής περιοδικού
Αρθρογράφος
Τόπος έκδοσης / δημοσίευσης
Γλώσσα
Θέση τεκμηρίου
Θέματα / λέξεις κλειδιά
Προσθέστε πεδία