Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Περιεχόμενα

Πληροφορίες

Κατηγορία τεκμηρίου
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός απόφασης
327
Τίτλος Φακέλου
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Τόπος έκδοσης / δημοσίευσης
Χανιά
Χρονολογία
10/13/1937
Δήμαρχος
Σκουλάς Νικόλαος
Πρόεδρος Συμβουλίου-Επιτροπής
Σκουλάς Νικόλαος
Αποφάσεις Συμβουλίου-Επιτροπής
Αποφασίζει 1) όπως εισαχθεί έκτακτη επιχορήγηση 200.000 δρχ από το Ταμείο Π.Ε. Αγροφυλακών Χανίων, 2) όπως αναγραφεί πίστωση για υδρευτικές έρευνες κοντά στην αφετηρία του Δημοτικού Υδραγωγείου, καθαρισμό των φρεατίων και 3) αναθέτει στον ειδικό ταμία του Δήμου την είσπραξη του υπ' αρ. 159/1937 χρηματικού εντάλματος του Π.Ε. Αγροφυλακής Χανίων εκδιδόμενου στο όνομα του Δήμου Χανίων, και 4) όπως γίνει η τακτοποίηση του λογαριασμού αυτού (αναφέρεται αναλυτικά πως).
Διαστάσεις
34 Χ 24
Γλώσσα
Ελληνική
Σημειώσεις
1
Αναφερόμενοι τεκμηρίων
Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος
Γνησιότητα τεκμηρίου
Γνήσιο
Φυσική κατάσταση τεκμηρίου
Πολύ καλή
Προέλευση τεκμηρίου
Δήμος Χανίων
Θέση τεκμηρίου / Άλμπουμ
Αίθουσα Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός εικόνων
2
Έτος
1937
Θέματα / λέξεις κλειδιά
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Σκουλάς Νικόλαος, Χανιά-Δίκτυο Υδροδότησης