Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Περιεχόμενα

Πληροφορίες

Κατηγορία τεκμηρίου
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός απόφασης
331
Τίτλος Φακέλου
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Τόπος έκδοσης / δημοσίευσης
Χανιά
Χρονολογία
11/5/1937
Δήμαρχος
Σκουλάς Νικόλαος
Πρόεδρος Συμβουλίου-Επιτροπής
Σκουλάς Νικόλαος
Αποφάσεις Συμβουλίου-Επιτροπής
Εγκρίνει την χορηγία βοηθήματος υπέρ των δεινοπαθήσαντων κατά την τελευταία πλημμύρα κατοίκων του Δήμου από 10.000 δρχ. που θα καταβληθούν στον τμηματάρχη της Γενικής Διοικήσεως κ. Γάντη. Επίσης χορηγεί πίστωση ίσου ποσού εις βάρος του αποθεματικού του εκτελεστού προϋπολογισμού του Δήμου χρήσεως 1937-1938.
Διαστάσεις
34 Χ 24
Γλώσσα
Ελληνική
Σημειώσεις
1
Αναφερόμενοι τεκμηρίων
Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος
Γνησιότητα τεκμηρίου
Γνήσιο
Φυσική κατάσταση τεκμηρίου
Πολύ καλή
Προέλευση τεκμηρίου
Δήμος Χανίων
Θέση τεκμηρίου / Άλμπουμ
Αίθουσα Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός εικόνων
1
Έτος
1937
Θέματα / λέξεις κλειδιά
Δήμος Χανίων-Κοινωνική Πολιτική, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Σκουλάς Νικόλαος