Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Περιεχόμενα

Πληροφορίες

Κατηγορία τεκμηρίου
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός απόφασης
320
Τίτλος Φακέλου
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Τόπος έκδοσης / δημοσίευσης
Χανιά
Χρονολογία
10/13/1937
Δήμαρχος
Σκουλάς Νικόλαος
Πρόεδρος Συμβουλίου-Επιτροπής
Σκουλάς Νικόλαος
Αποφάσεις Συμβουλίου-Επιτροπής
Αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του προέδρου. Εκφράζει την ευχή να τροποποιηθεί το υφιστάμενο σχέδιο πόλης ως προς το μέρος που αναφέρεται στην οδό από τις Τελωνειακές Αποθήκες μέχρι το Φάληρο, ώστε το πλάτος της οδού να παραμείνει ως έχει στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης, δηλαδή 12 μέτρα, όμως η θέση αυτής (της οδού) χαραχθεί με βάση την κόκκινη οικοδομική γραμμή που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού της Λιμενικής Επιτροπής με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 1936.
Διαστάσεις
34 Χ 24
Γλώσσα
Ελληνική
Σημειώσεις
1
Αναφερόμενοι τεκμηρίων
Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος
Γνησιότητα τεκμηρίου
Γνήσιο
Φυσική κατάσταση τεκμηρίου
Πολύ καλή
Προέλευση τεκμηρίου
Δήμος Χανίων
Θέση τεκμηρίου / Άλμπουμ
Αίθουσα Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός εικόνων
1
Έτος
1937
Θέματα / λέξεις κλειδιά
Νεώρια-Χανιά, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Σκουλάς Νικόλαος, Τελωνειακές αποθήκες