Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Περιεχόμενα

Πληροφορίες

Κατηγορία τεκμηρίου
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός απόφασης
321
Τίτλος Φακέλου
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1937-1938
Τόπος έκδοσης / δημοσίευσης
Χανιά
Χρονολογία
10/13/1937
Δήμαρχος
Σκουλάς Νικόλαος
Πρόεδρος Συμβουλίου-Επιτροπής
Σκουλάς Νικόλαος
Αποφάσεις Συμβουλίου-Επιτροπής
Εγκρίνει ομόφωνα την καταρτηθείσα μελέτη από τη Μηχανική Υπηρεσία για την επέκταση του Εσωτερικού Υδραγωγείου της πόλης, που βρίσκεται δίπλα στον Συνεταιρισμό Καταστηματαρχών, με προϋπολογισμό δαπάνης 110.000 δρχ. Ψηφίζει 1) την εκτέλεση του έργου αυτού βάση της σχετικής μελέτης, 2) την ενίσχυση της υπό Κεφ. 1Β άρθρο 1 αναγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του 1937-1938 πίστωσης για την επέκταση του Εσωτερικού Υδραγωγείου της πόλης με το παραπάνω ποσό.
Διαστάσεις
34 Χ 24
Γλώσσα
Ελληνική
Σημειώσεις
1
Αναφερόμενοι τεκμηρίων
Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος
Γνησιότητα τεκμηρίου
Γνήσιο
Φυσική κατάσταση τεκμηρίου
Πολύ καλή
Προέλευση τεκμηρίου
Δήμος Χανίων
Θέση τεκμηρίου / Άλμπουμ
Αίθουσα Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
Αριθμός εικόνων
1
Έτος
1937
Θέματα / λέξεις κλειδιά
Δημοτικό Υδραγωγείο Χανίων, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Σκουλάς Νικόλαος