Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Η συλλογή περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα και τεκμηριωμένα τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την περίοδο 1937-1939.

Τίτλος φακέλου
Έτος
Θέματα / λέξεις κλειδιά
Δήμαρχος
Αναφερόμενοι τεκμηρίων
Αριθμός πρακτικού
Αριθμός απόφασης
Προσθέστε πεδία